Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 0811015654


Typ: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Číslo: 4692017 
Predmet : Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 0811015654 
Partner: HMG s.r.o.
Partner IČO: 50659073
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2017 
Dátum účinnosti: 8. 11. 2017 
Deň podpisu: 3. 11. 2017 
Platnosť od: 1. 10. 2017 
Platnosť do:  
K stiahnutiu: dodatok4692017.pdf, Veľkosť: 456.02 kB
Hodnota v poli: expr211 nie je správna.