prečistenie kanalizácie 1367/1


Typ: Objednávka Dodávateľská
Číslo: 10/PU/2011 
Predmet : prečistenie kanalizácie 1367/1 
Partner: TVS, a.s.
Partner IČO: 36306410
Dátum vystavenia: 27. 4. 2011 
Dátum zverejnenia: 27. 4. 2011 
Hodnota v poli: expr211 nie je správna.