Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov


Typ: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Číslo: 0811015680 
Predmet : Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 
Partner: Viktória Jarábková
Partner IČO: 41726260
Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015 
Dátum účinnosti: 19. 11. 2015 
Deň podpisu: 22. 10. 2015 
Platnosť od: 1. 1. 2016 
Platnosť do:  
K stiahnutiu: dodatokc_0811015680.pdf, Veľkosť: 29.55 kB
Hodnota v poli: expr211 nie je správna.