Profil

Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vznikla dňa 1.1.2000. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Sídlo spoločnosti je v Novom Meste nad Váhom na ul. Vajanského č.2116/16. Administratívna budova sa nachádza na pravej strane ulice asi 200m od svetelnej križovatky v časti Mnešice.
Predmet činnosti spoločnosti :

 • výroba tepla, rozvod tepla,
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
 • vodoinštalatérstvo,
 • realizácia jednoduchých stavieb a poddodávok,
 • kúrenárske práce,
 • zámočníctvo,
 • plynoinštalatérstvo,
 • automatizované spracovanie dát,
 • vedenie účtovníctva,
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • sprostredkovateľská činnosť
 • vykonávanie správy a zabezpečovanie údržby bytového fondu
 • oprava a údržba zdvíhacích zariadení
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
 • montáž, údržba , oprava elektrických zariadení
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

Konateľmi spoločnosti sú prednosta Mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Dušan Današ a Milan Šramo, ktorý vykonáva od vzniku spoločnosti funkciu jej riaditeľa.
Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva spoločník prostredníctvom Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom.
Dozornú radu spoločnosti tvorí päť členov. Traja členovia sú poslancami Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom a 2 členovia sú obyvateľmi Mesta Nové Mesto nad Váhom.:
Členmi dozornej rady sú :

 • Ing. Alena Čechvalová - predseda
 • Ing. Peter Jakovlev - člen
 • Viera Nemšáková - člen
 • Ing. Miroslav Trúsik - člen
 • Karol Horák - člen

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom jediného spoločníka vo výške 2 778 530,173273 €.