Profil

Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vznikla dňa 1.1.2000. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Sídlo spoločnosti je v Novom Meste nad Váhom na Ul. Vajanského č. 2116/16. Administratívna budova sa nachádza na pravej strane ulice asi 200 m od svetelnej križovatky pri ZŠ Odborárska.

Predmet činnosti spoločnosti:
 

 1. Výroba tepla, rozvod tepla.
 2. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
 3. Vodoinštalatérstvo.
 4. Realizácia jednoduchých stavieb a poddodávok.
 5. Kúrenárske práce.
 6. Zámočníctvo.
 7. Plynoinštalatérstvo.
 8. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie.
 9. Automatizované spracovanie dát.
 10. Vedenie účtovníctva.
 11. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
 12. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
 13. Sprostredkovateľská činnosť.
 14. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení.
 15. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení.
 16. Montáž určených meradiel.
 17. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky.
 18. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení.
 19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
 20. Výkon činnosti stavebného dozoru.
 21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
 22. Čistiace a upratovacie služby.
 23. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania.

Konateľmi spoločnosti sú prednosta Mestského úradu Mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Dušan Današ a Ing. Stanislav Vavrek, ktorý vykonáva súčasne funkciu jej riaditeľa.
Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva spoločník prostredníctvom Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom.
Dozorná rada spoločnosti je päťčlenná. Traja členovia sú poslancami Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom a dvaja členovia sú obyvateľmi Mesta Nové Mesto nad Váhom.:

Členmi dozornej rady sú:

 • Ing. Tomáš Urminský - predseda
 • Mgr. Jaroslav Košťál - člen
 • Viera Nemšáková - člen
 • Ing. Miroslav Trúsik - člen
 • Karol Horák - člen

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom jediného spoločníka vo výške 3 078 530EUR.