Kontakt

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 36 310 743
IČ DPH: SK2020182395
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5823157001/5600
zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Trenčín v odd. Sro vo vložke č. 11779/R


Sekretariát:
032 / 771 3438
032 / 774 1527

Ohlasovňa porúch:
032 / 771 2210
032 / 774 1526

Havarijná pohotovostná služba
NON - STOP
:
032 / 771 4925
032 / 774 1520

Predvoľba v rámci Slovensko: 032
Predvoľba zo zahraničia: 00421 32
mobilná sieť: +42132XXX XXXX

Fax: 032 / 771 1004
e-mail: msbp-nm@msbp-nm.sk

Ostatné telefónne a e-mailové kontakty: