Kontakt

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Ul. Vajanského 2116/16 
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 36 310 743
IČ DPH: SK2020182395
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5823157001/5600
zapísaná v obchodnom registri Okresného sudu Trenčín v odd. Sro vo vložke č. 11779/R

Sekretariát, pokladňa : 
032 / 771 3438,
032 / 7741 527
sekretariat@msbp-nm.sk

Ohlasovňa porúch:
032 / 771 2210,
032 / 7741 526
poruchy@msbp-nm.sk

Havarijná pohotovostná služba: 
od 15:15 – do 22:15 
032 / 771 4925
032 / 774 1520

Predvoľba v rámci Slovensko: 032
Predvoľba zo zahraničia: 00421 32
mobilná sieť: +42132XXX XXXX

Fax: 032 / 771 1004
e-mail: msbp-nm@msbp-nm.sk

Ostatné telefónne a e-mailové kontakty:

Riaditeľ : 
032 / 771 3438,032 / 7741 527
riaditel@msbp-nm.sk

Sekretariát, pokladňa : 
032 / 771 3438,032 / 7741 527
sekretariat@msbp-nm.sk

Ekonomický námestník:
032 / 7741531
ekonom@msbp-nm.sk

Vedúca informačnej sústavy:
032 / 7741536
financne@msbp-nm.sk

Výrobno technický námestník:
032 / 7741533
manestnik@msbp-nm.sk

Ohlasovňa porúch:
032 / 771 2210, 032 / 7741 526
poruchy@msbp-nm.sk

Údržba:
032 / 771 2686,
032 / 7741 522
udrzba@msbp-nm.sk

Prevádzka domov:
032 / 771 2586,
032 / 7741 523
032/7741 528,
prevadzka@msbp-nm.sk
fondoprav@msbp-nm.sk

Predpis nájomného:
032 / 7741537
byty@msbp-nm.sk
nebyty@msbp-nm.sk

Prevádzka tepelného hospodárstva:
032 / 7741 501
pth@msbp-nm.sk

032 / 7741 521
teplo@msbp-nm.sk

Dispečing:
032 / 7741 520

Fakturácia:
032 / 7741 528
fakturacie@msbp-nm.sk

Meranie a regulácia:
032 / 7741 521
mart@msbp-nm.sk

Právne oddelenie:
032 / 7741 529
pravne@msbp-nm.sk

032 / 7741 529
032 / 7741 538,
referent@msbp-nm.sk
referentka.pravne@msbp-nm.sk