Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 1.štvrťrok 2020

  • 7. apríl 2020
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 1.štvrťrok 2020 v zmysle § 117 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. k 31.3.2020

K stiahnutiu