Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € s DPH za 3.štrťrok 2018

  • 18. október 2018
Súhrnná správa ÚVO za 3. štvrťrok 2018, v zmysle § 117 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. k 30.9.2018

K stiahnutiu