Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € s DPH za 2.štrťrok 2018

  • 24. júl 2018
Súhrnná správa ÚVO za 2. štvrťrok 2018 k 30.6.2018, v zmysle zákona § 117 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. k 30.6.2018

K stiahnutiu