Rekonštrukcia rozvodu SNP 2206

  • 5. apríl 2017

Rekonštrukcia rozvodu SNP 2206

Dňa 4.04.2017 Vám boli zaslané výzvy na súťaž a dodatok „ Modernizácia tepelného hospodárstva – obvody zdroja TZ 2206, ul. SNP, Nové Mesto nad Váhom „. Z dôvodov dopĺňania technických parametrov použitých materiálov, čo pokladáme za závažnú zmenu okolností verejného obstarávania, rušíme výzvu na uvedený predmet obstarávania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 

K stiahnutiu